Blog

Yordan Parushev National CompetitionНационален конкурс “Йордан Парушев”

ArchaeolgiesАрхеологии

Art, Work, SummerИзкуство, работа, лято

Azamen or “The Path That Is Ahead Us”Азамен или “пътят, който ни остава”*

January CallingJanuary calling

The SpittonПлювалникът

Above AllВъпреки всичко

Puredata as A Way of ThinkingPuredata като начин на мислене

Total ImprovisationТотална импровизация

Interaction and ArtИнтеракция и изкуство

Art of TrashИзкуство от отпадъци

Do It Yorself ArtНаправи си сам изкуство