Да свириш на художник

_DSC7605

интерактивна видео инсталаця, 2011

От стената те наблюдават видео портрети на млади мъже или жени, а табелите в ръцете им ги афишират като музиканти, режисьори, художници, писатели, сценографи… Пред тях е поставена боксова круша, която чака да бъде ударена. Интеракцията на работата с публиката кара младите автори от прожекцията да викат. Колкото по-силно и бързо зрителят удря боксовата круша, толкова по-чести и пронизителни са писъците на заснетите творци. Те изпълват галерийното пространство и стряскат другите посетители. От интеракцията на зрител и работа се ражда музика от крясъци, а боксовата круша е превърната в инструмент за свирене на художници.

“Да свириш на художник” е интерактивна работа, която разглежда темата за подтиснатата агресия и отношението на обществото ни към културата. Зрителят, който удря крушата, ще трябва да чуе виковете на младите автори, въпреки че не той е причина за гнева им. Така агресията се превръща в инструмент за критика.

Творците от прожекцията викат като реакция на средата, в която живеят. Често художниците твърдят, че да правят изкуство е тяхна вътрешна потребност. Все по-трудно за тях е обаче да намерят баланса между оцеляване и финансиране на произведенията си. Липсата на културна политика, възможност за професионално развитие и шанс за финансова самостоятелност ги поставя в ситуация на обществена ненужност. Това поражда в тях чуство на незадоволеност и унижение, което прераства в агресия.

Друг аспект от работата е свъран с темата за подтиснатата агресията. Хората, които са малтретирани, не изразяват реакцията си спрямо виновника, те крият унижението си от обществото. Съвременното цивилизовано общество отрича агресията и нейната вторична проява – насилието. В ежедневието си обаче сме подложени на постоянно генериране и изхвърляне на агресия. Амбицията на работното пространство, незадоволеността от липса на правилна оценка, невъзможността да се справим с наложеното ни темпо генерират в нас агресия. Тя не може да бъде изхвърлена на работното място, където би била опасно за кариерата, но бива събирана, подтискана и изхвърляна в други ситуации ­­– например в спор с продавачката на пазара.

Без причинно-следствена връзка, публиката удря боксовата круша, за да измери силата си, а в отговор творците викат, за да изхвърлят натрупалият се подтиснат гняв.

Във видеото участват: Петя Боюкова. Иванка Могилска, Марий Росен, Гергана Добреваа, Добрин Атанасов, Златин Цветков

текст: Гергана Баева, снимка: Иван ПейковКоментарите са изключени.