Broken Fall (Again)

снимки: изглед от галеря „Съвременно пространство“

“Broken Fall (Again)”е интерактивна видео инсталация, част от изложбата “Археологии”. “Археологии” представя две интерактивни инсталации с общ подход и тематика. Изходна точка и при двете е готов филмов материал, чрез който авторката изследва аспекти от преживяването на реалността.

Заглавието “Broken Fall (Again)” е свързано с работата на холандския концептуалист Бас Ян Адер. Неговите филми показват различни падания като шокират с очевидния риск от нараняване и с липсата на опит за контрол. Темата за неуспеха и ранимостта като неизменна човешка характеристика провокира много последователи на Адер да реконструират пърформансите му. Сред тях е и Албена Баева, която изследва една от работите му – “Broken Fall (Organic)”. Тя добавя нов елемент към тази емблематична работа – публиката. Малък трамплин дава шанс на зрителя да управлява движението във видеото. Връзката между падащото тяло от прожекцията и скока на зрителя превръщат тези две състояния – на скок и падане – в неделими елементи от едно общо преживяване на свободно падане. Преживявайки ги отново и отново, осъзнаваме връзката между причина и следствие, между импулс и неговото естествено продължение. Страхът от падане е представен като базов механизъм в човешкия живот, а самото падане като метафора на ранимостта, на страха ни от загуба и провал, генетично заложени в първата ни стъпка напред и нагоре.

текст: Гергана БаеваGallery with ID 1 doesn't exist.Коментарите са изключени.