Манифест на манифестите

видео, 2021

Художествен колектив: Уляна Аввакумова, Албена Баева, Евдокия Банникова, Гулнара Баришева, Мария Колпакова, Юлия Шалигина, Анна Леготина, Наталия Островская, Валерия Путинцева-Арданская, Анастасия Полионович, Каролина Пескишева, Кристина Сирчикова, София Черних и Наталия Фукс

Манифест на манифестите“ е резултат от кураторско училище Avant-garde LAB 4 с куратор Натали Фукс на „Еврейски музей и център за толерантност“ и е представен на фестивал „Естетика на синтеза“ на „ Методологически център за медийно изкуство“ в Москва.

„Манифест на манифестите“ се основава на въпроса за промяна на ролята и значението на машинното послание от момента на неговото проявление във футуризма. Над 250 текста, написани от теоретици на изкуството, художници и изследователи, са събрани от работна група на кураторската школа Avant-garde LAB 4 в база данни, поверена на машината на манифеста. Настоящият теоретичен дискурс за плоските онтологии предлага на машините и хората еднакво съществуване в света на хоризонталните отношения. Генеративната функция на машината в процеса на генериране на нов манифест поставя въпроса за ролята на машината в съвременното изкуство. Изследването на пропускливостта на границите на човешките практики отваря възможността изкуственият интелект да бъде включен в структурата на взаимодействието между хората и машините.Коментарите са изключени.