Breeds and Seeds

NFT колекция, 2021

Breeds and  Seeds обединява две серии, генерирани от изкуствен интелект – New Breeds и Random Animal Seeds. New Breeds е серия от видеа, създадени посредством новата техниката „латентна разходка“, а Random Animal Seeds е серия от изображения.

И двете серии изобразяват извънземни портрети генерирани с невронната мрежа Stylgan v2, настроенна чрез специално създадена база данни. Базата данни е специален авторски микс, който съдържа изображения на различни животни и хора.

С помоща на изкуствения интелект търся извънземното, странното, това, което е извън нашето въображение

Линк към колекцията в HEN: https://hicetnunc.art/albenabaevaNFT колекция, 2021

Breeds and  Seeds обединява две серии, генерирани от изкуствен интелект – New Breeds и Random Animal Seeds. New Breeds е серия от видеа, създадени посредством новата техниката „латентна разходка“, а Random Animal Seeds е серия от изображения.

И двете серии изобразяват извънземни портрети генерирани с невронната мрежа Stylgan v2, настроенна чрез специално създадена база данни. Базата данни е специален авторски микс, който съдържа изображения на различни животни и хора.

С помоща на изкуствения интелект търся извънземното, странното, това, което е извън нашето въображение

Линк към колекцията в HEN: https://hicetnunc.art/albenabaevaКоментарите са изключени.