овцата змията кучката и тяхното прасе

The Sheep, The Snake, The Bitch and Their Pig