Предстои

MeterSnail

Meter Crawler by Keiko Takahashi

2017

28, 39, 30 Март

„Shopping & Fucking“, театрална постановка с реж. Марий Росен, Mr. Bricolage, Sofia Ring Mall, София, 10 pm.

28,29, 30 Април

„Монтаж за художници“, работилница, Център за култура и дебат „Червената къща“, София

12 Май

„Мир вам“, театрална постановка с реж. Неда Соколовска, Шумен

14 Май

„Shopping & Fucking“, театрална постановка с реж. Марий Росен, Mr. Bricolage, Благоевград

23 Юни – 17 Септември

„Elysium“, групова изложбаMoving Poets’ Novilla, Берлин

13 – 29 Юли

„Малки збавни създания“, галерия „U10“, Белград