Works

Живот след: Градината на изкуствените удоволствия

Градината

Опасни женски същества, живеещи в дълбините

Опасни същества, живеещи в дълбините

Автопортрет

Фрагменти от тротоар

Beauty 3+

Овцата, змията, кучката и тяхното прасе

Голи тела

Малки забавни създания

Само двама

Broken Fall (Again)