Works

Заповедите на изкуствения интелект

Манифест на манифестите

Breeds and Seeds

Живот след: Градината на изкуствените удоволствия

Градината

Опасни женски същества, живеещи в дълбините

Опасни същества, живеещи в дълбините

Автопортрет

Фрагменти от тротоар

Beauty 3+

Овцата, змията, кучката и тяхното прасе

Голи тела