Диор в Москва

танцов театрален пърформанс, 2016

“Диор в Москва” е танцов театрален пърформанс на Агния Сейко и Ингрида Гербутависиуте от Литва, създаден в следствие от тяхната творческа резиденция в Прага по проект “Identity!Move” през 2014.

“Диор в Москва” изследва идентичноста на съветските и пост-съветските жени и се основава на статията “Социоикономическите условия и дискурсивна конструкция на женските идентичности в пост-съветските страни” от Анета Павленко, както и на различни интервюта, които авторките правят с жени от Лива и Чехия. “Диор в Москва” опитва да улови трансформацията на дефиницията за женственост в пост-социалистическите общества.

Сейко и Гербутависиуте работят заедно с Албена Баева по “Диор в Москва”, която създава видео среда за пърформанса.Коментарите са изключени.