Моукаптон

интерактивна система за пърформанс

Мокаптон е интерактивна система, разработена специално за движенчески пърфроманси. Системата включва безжични сензорни костюми и аудио-визуален софтуер базиран на MaxMSP.

Мокаптон превръща телата на изпълнителите в музикални инструменти, като им позволяват да записват звук и картина в реално време, да прекомпозират и модулират чрез движенията си тези записи отново и отново, докато създават аудио-визуалната среда за своето изпълнение. Възможностите да влиаят и контролират средата се превръща в част от хореографията на движенията на танцьорите. Физическите ограничения на тялото и сензорите създава своеобразен изразен език, който се превръща в неизменна част от пърформанса.

Проектът започва през 2012 година с “Азамен” , серия интерактивни пърформанси, създадени от дигиталния художник Албена Баева, костюмографът Петя Боюкова, хореографите София Георгиева и Александър Манджуков, и режисьорът Марий Росен. През 2015 година хореографът Агата Маскиевич и художникът Албена Баева работят над усъвършенстването на системата по време на своята артистична резиденция, част от международния проект “Identity Move”.

Интерфейсът „Мокаптон“ се разработва от “Runabout project”, платформа за художници, музиканти, инжинери, танцьори и писатели, които искат да експериментират като разширяват изразните си средства. Над техническата разработка на проекта работят Албена Баева, Петя Боюкова, Михаил Врачански, Йордан Стоянов и Стефан Дончев. Мокаптон е работа в процес. До сега е бил представян на фестивалите “The Bazaar” (Прага, 2015), “Dimanche Rouge” (2013, Финландия), “ACT Фестивал за свободен театър” (2012, София), “Music Lab” (2012, София) и “Панаир на младите” (2012, София).Коментарите са изключени.