Влиянието на гама лъчите върху лунните невени

Представлението „Влиянието на гама лъчите върху лунните невени“ е по пиесата на Пол Зиндел с режисьор Марий Росен. Това е история за една майка, двете й дъщери, една умираща жена и един заек. Всички те обитават  бивша зарзаватчийница, където външният свят е безкрайно близък до този, в който живеем. На разтояние само една витрина облепена с вестници.

Пиесата е поставена в пространството на бивша пицария. Този подход е естествено продължение на предишните опити на екипа да създава театър в реална среда. Те търсят пространства, които да отговорят на съдържанието на пиесите, които поставят. Разликите между театралната илюзия и реалността са в основата на тяхната работа. За тази постановка сценографът Петя Боюкова и режисьорът Марий Росен използват интерактивна инсталация от градската акция „Универсална среща“ на Албена Баева.

Представлението печели Икар 2015 за режисура на Марий Росен и за главна женска роля на Ана Вълчанова.

 Коментарите са изключени.