Works

Автопортрет

Фрагменти от тротоар

Beauty 3+

Овцата, змията, кучката и тяхното прасе

Голи тела

Малки забавни създания

Само двама

Broken Fall (Again)

Археология на настоящето

Последният Бенджамин

Първичен радиант

Подмяна